Contact Us

Dongguan Sheng Jun Electronic Co., Ltd.


Address: Yonghe West Street, Dazhou Village, Shijie Town, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86-13925574031

E-Mail: legion@dglegion.com

Web: www.legionswitch.com
Send Inquiry